ελληνική γλώσσα


Steve_Dimopoulos_Australia

Ωραίος… Ομογενής βουλευτής μιλά στη μητρική του γλώσσα στο αυστραλιανό Κοινοβούλιο

Ενεργό στήριξη στην πρωτοβουλία ενθάρρυνσης της χρήσης της μητρικής του γλώσσας ανάμεσα στους ομογενείς της Αυστραλίας, της ελληνικής, πρόσφερε στην πρωτοβουλία «Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο»,…