Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση χρέους στην ΕΕ για το 3ο τρίμηνο του 2017

Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση χρέους στην ΕΕ για το 3ο τρίμηνο του 2017. Φωτογραφία ΚΥΠΕ.Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση χρέους στην ΕΕ για το 3ο τρίμηνο του 2017. Φωτογραφία ΚΥΠΕ.

Η Κύπρος είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους σε τριμηνιαία βάση (-2,9 ποσοστιαίες μονάδες) και τη μεγαλύτερη μείωση σε ετήσια βάση (-7,4 ποσοστιαίες μονάδες), μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Ειδικότερα στο τρίτο τρίμηνο του 2017, το χρέος της Κύπρου ήταν 103,2%, έναντι 106,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2017 και 110,6% το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2017, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ (EA19) διαμορφώθηκε σε 88,1%, έναντι 89,0% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2017. Στην ΕΕ28, ο δείκτης μειώθηκε επίσης από 83,3% σε 82,5%.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016, ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 89,7% σε 88,1%) όσο και στην ΕΕ28 (από 82,9% σε 82,5%).

Οι υψηλότερες αναλογίες δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2017 καταγράφηκαν στην Ελλάδα (177,4%), στην Ιταλία (134,1%) και στην Πορτογαλία (130,8%), ενώ οι μικρότερες στην Εσθονία (8,9%), το Λουξεμβούργο (23,4%) και τη Βουλγαρία (25,6%).

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017, 3 κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2017, ενώ 23 μείωση και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ για την Εσθονία και το Λουξεμβούργο παρέμεινε αμετάβλητος. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην αναλογία σημειώθηκαν στην Ελλάδα (+1,3 μονάδες) και το Βέλγιο (+0,9 μονάδες).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (-4,3 μονάδες), στην Κύπρο (-2,9), στη Λιθουανία (-2,3) και στη Βουλγαρία (-2,1).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016, 3 κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2017, 24 μείωση και η Λετονία παρέμεινε σταθερή.

Αυξήσεις στην αναλογία σημειώθηκαν στην Ιταλία (+2,0 ποσοστιαίες μονάδες), Λουξεμβούργο (+1,7 ποσοστιαίες μονάδες) και Γαλλία (+1,0 μονάδες), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο (-7,4), στις Κάτω Χώρες (-4,5) τη Μάλτα (-4,4) και τη Γερμανία (-4,1).

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΕΔΩ

ΚΥΠΕ – Αθανάσιος Αθανασίου – Βέλγιο/Βρυξέλλες 24/01/2018 13:16

Be the first to comment on "Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση χρέους στην ΕΕ για το 3ο τρίμηνο του 2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*