Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου της Τηλέτυπος ΑΕ: Πρόεδρος ο Γεώργιος Μήτραινας

Η πρόταση των τραπεζών η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους μετόχους του Mega, οι οποίοι θα επιδιώξουν τις επόμενες ημέρες τη βελτίωσή της. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΗ πρόταση των τραπεζών η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους μετόχους του Mega, οι οποίοι θα επιδιώξουν τις επόμενες ημέρες τη βελτίωσή της. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, την 28η.9.2017, το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος ΑΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίσθηκε ο Γεώργιος Μήτραινας .

Κατόπιν τούτου, το διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του οποίου έχει ορισθεί από τη γενική συνέλευση πενταετής, (μέχρι την 17.8.2022), απαρτίζεται από τους:

– Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτους, πρόεδρο ΔΣ, εκτελεστικό μέλος

– Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Παντελή Ντίλη του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Παναγιώτη Παπανελόπουλο του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

– Μάρκο Χύτα του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΑ MEDIA ΕΔΩ

13/10/2017 14:58
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθήνα

Be the first to comment on "Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου της Τηλέτυπος ΑΕ: Πρόεδρος ο Γεώργιος Μήτραινας"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*